Liečenie kameňmi

Liečenie kameňmi

Kamene dokážu liečiť vibráciami, kryštály si zas postupne poradia aj s príčinou problému

Kamene fungujú na základe rezonancie a vibrácií. Dokážu sústreďovať zvukové a svetelné vibrácie do koncentrovaného lúča, ktorý sa potom používa na liečenie.

Pri liečení je však potrebné poznať skutočnú príčinu problému, aby ste vedeli vybrať správny kameň.

Ako to funguje

Kryštály liečia holisticky, čo znamená, že pôsobia súčasne na fyzickej, citovej, rozumovej a duchovnej úrovni. Dokonale zlaďujú energie a odstraňujú nerovnováhu tým, že sa dostanú až ku koreňu problému.

Pôsobia na základe vibrácií a uvádzajú do rovnováhy auru, biomagnetický obal, ktorý obklopuje každého človeka. Vibrácie kryštálov prenikajú celým telom a aktivujú spojovacie body s čakrami. Množstvo telesných či duševných problémov sa dá odstrániť práve zharmonizovaním čakier.

Krúžením kryštálu po koži dôjde k stlačeniu, ktorým sa vyšle sústredený lúč k orgánu v tele. Niektoré kryštály dokážu človeka povzbudiť alebo upokojiť, iné vedia upokojiť príliš aktívny orgán alebo povzbudiť ten, ktorý funguje nedostatočne.

Niektoré kamene uzdravujú rýchlo, ale súčasne vyvolávajú aj nepriaznivé reakcie, zatiaľ čo iné pracujú oveľa pomalšie.

Ak si chcete poradiť napríklad s bolesťou, dokáže vám v tom kryštál horský pomôcť. Bolesť môže byť výsledkom prebytku či nedostatku energie alebo zablokovania jej toku. Preto je pri bolesti vhodné na meditovanie a liečenie použiť práve biele a priesvitné kamene, ideálne horský krištáľ alebo jeho verzie (turmalínový krištáľ, hematitový krištáľ a pod.).

Liečivé kamene si poradia postupne s príčinou, nie len s príznakmi

Väčšina chorôb je výsledkom kombinácie viacerých faktorov a prejavuje sa ako nerovnováha v jednotlivých rovinách. Môže ísť o citovú, duševnú alebo duchovnú nevyrovnanosť. V niektorých prípadoch dochádza k prerušeniu kontaktu medzi fyzickým telom a jeho biomagnetickým obalom.

Iné energetické poruchy môžu vyvolať faktory spojené s okolitým prostredím, ako je elektromagnetický smog alebo geopatogénne zóny.

V niektorých prípadoch však budete musieť po príčinách choroby pátrať hlbšie.

Dôležité je, že kryštály si pozvoľným tempom poradia priamo s príčinou problému, nie iba s jeho príznakmi. Kryštály si môžete na 10 – 30 minút umiestniť priamo na telo alebo ich rozložiť okolo seba. Dajú sa tiež použiť ako reflexologické pomôcky na stimuláciu bodov na nohách.

Pri liečbe pokladáme kamene v mieste problému, na čakru, ktorá s problémom súvisí, alebo na dráhu meridiánu, ktorý zahŕňa postihnuté miesto.

Tiež môžeme rozmiestniť kamene okolo tela, a to do 30 cm od tela, aby boli v kontakte s aurou. Veľkosť kameňa pri liečení nehrá rolu.

Výber liečivého kameňa

Kamene si vyberáme dvojakým spôsobom.

– intuitívne, podľa toho, ktorý kameň sa nám páči, či akýmkoľvek spôsobom nás priťahuje. Tento spôsob je najlepší, pretože si kameň vyberá vaše podvedomie, ktoré vie o problémoch a ich skutočných príčinách často viac, ako vieme vedome.
– podľa účelu, pre ktorý si kameň vyberáme.

Výber kameňa podľa zverokruhu nemá veľký zmysel, pretože nemusí reálne odrážať vaše potreby.

Príjemný, nepríjemný, teplý, horúci..

Kameň si vezmite do receptívnej (submisívnej – u pravákov ľavá ruka a naopak) ruky, cez ktorú prijímame energiu kameňa a vnímajte, ako na vás pôsobí.

Keď je príjemný na dotyk, teplý alebo vám vibruje v ruke, znamená to, že kameň s vami spolupracuje a je pre vás vhodný.

Ak je však príliš teplý, až horúci alebo akýmkoľvek spôsobom nepríjemný na dotyk, znamená to, že tento kameň nie je pre vás vhodný. Tiež sa vyvarujte používaniu kameňa, ktorý vám spôsobuje napríklad búšenie srdca, alebo iné nepríjemnosti kdekoľvek v tele.

Ak si zoberiete kameň do projektívnej (dominantnej) ruky, môžete tiež cítiť spojenie s kameňom, bude to však slabšie ako v receptívnej ruke, pretože cez projektívnu ruku vkladáme našu energiu do kameňa. Týmto spôsobom môžeme kameň aj naprogramovať na naše špecifické potreby.

Môžeme používať aj viac kameňov naraz, navzájom si totiž nerušia svoje účinky. Ak použijete kamene s opačným efektom (napríklad upokojujúce a povzbudzujúce) nestane sa nič. Môžeme ale účinky niektorých kameňov podporiť ďalšími, napríklad ak chceme liečiť chrípku, môžeme použiť súčasne aj kameň na zvýšenie imunity.